Sponsoring: Scholen

Indien er op school onderwijs gegeven zal worden aan leerlingen met gebruik van Monicom Software producten zullen deze gratis ter beschikking worden gesteld voor de duur van het onderwijs.

Onderhoudsabonnement is in deze tevens gratis voor de duur van het onderwijs.

Met de duur van het onderwijs wordt bedoeld: Indien de school leerlingen daarmee of daardoor onderwijst. Stopt de school met het onderwijzen van leerlingen met die software vervalt de licentie onmiddellijk.

Bovenstaande regel is tot herroeping geldig en kan op ieder moment zonder enige verdere melding worden aangepast, zonder dat hierop aanspraak te maken is.

Voor de duidelijkheid:

Gebruik voor een (school)kantine = software + onderhoudsabonnement kopen.
Gebruik voor onderwijs van leerlingen = gratis software en gratis onderhoudsabonnement.
Bent u werkzaam op een school? Meld uw wens (welke software u wilt en hoeveel gebruikers) per mail. U vindt het mail adres onder Contact.